Posts Tagged ‘UE’

Polska może osiągnąć cele polityki klimatycznej UE bez rezygnacji z węgla

Elektrix Czechy

Według prognoz Komisji Europejskiej energetyka wiatrowa będzie liderem zielonych technologii w przeciągu najbliższych 15 lat. Unijne propozycje z 2014 roku, odnoszące się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w krajowych bilansach energetycznych o 27% powodują, że rozwój tzw. zielonej energii w polskich gminach staje się kluczowy. Na energetyce wiatrowej szczególnie skorzystać mogą polskie gminy.

Polska w grupie najmniej innowacyjnych krajów UE

Komisja Europejska - Bułgaria

Od wielu lat nasz kraj obok Bułgarii, Rumunii i Łotwy, należy do najmniej innowacyjnych krajów UE – stwierdził unijny komisarz ds. przemysłu Antonio Tajani. W latach 2008-2012 wskaźnik innowacyjności w UE rósł najwolniej w Grecji, na Cyprze i niestety w Polsce. Dlaczego?