Skip to main content

Autor: portal energetyczny

System handlu uprawnieniami jako narzędzie polityki klimatycznej UE

System handlu uprawnieniami (EU ETS) jest kluczowym narzędziem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, mającym na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. System ten działa już od 2005 roku i od samego początku stanowił istotny element walki z globalnym ociepleniem. Pierwotnie, uprawnienia do emisji CO2 były przydzielane bezpłatnie, jednak system ewoluował i teraz ogranicza ilość emisji, które mogą być emitowane przez energochłonne sektory przemysłu czy producentów energii. W związku z tym, system ten generuje koszty dla krajów o wysokiej emisyjności, takich jak Polska, która wciąż opiera się na węglu kamiennym i brunatnym.

Czytaj dalej

Czy ceny gazu i energii wzrosną bez zamrożenia taryf?

Zamrożenie taryf na gaz i energię elektryczną to gorący temat, który budzi wiele kontrowersji. Czy ceny gazu i energii wzrosną bez zamrożenia taryf? To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie w obliczu rosnących kosztów życia. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, uwzględniając różne czynniki wpływające na ceny tych surowców.

Czytaj dalej

Przejmowanie Lotosu przez Orlen – Analiza i Konsekwencje

W ostatnich latach tematem szeroko omawianym w Polsce jest przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Fuzja która miała stworzyć potężnego gracza na rynku paliwowym, wywołała wiele dyskusji i kontrowersji. W niniejszym artykule przeanalizujemy referencyjne artykuły dotyczące tej transakcji i przedstawimy konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z połączenia tych dwóch gigantów.

Czytaj dalej

Wpływ sztucznej inteligencji na sektor energetyczny. Wykorzystanie AI w przemyśle energetycznym

Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej popularna w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w sektorze energetycznym. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje system sztucznej inteligencji jako „system oparty na koncepcji maszyny, która może wpływać na środowisko, formułując zalecenia, przewidywania lub decyzje dotyczące zadanego zestawu celów”. Przemysł energetyczny jest jednym z sektorów, w których wykorzystuje się potencjał sztucznej inteligencji.

Czytaj dalej

Dlaczego kupujemy biomasę za granicą

Polskie elektrownie zużywają miliony ton biomasy rocznie, produkując z niej prąd. Bardzo dużą jej część importują (w 2013 r. udział tego importu sięgał 40 proc. – według szacunków Stowarzyszenia Producentów „Polska Biomasa”). Dlaczego polskie elektrownie nie kupują polskiej biomasy. Odpowiedź na to pytanie ukryta jest w strukturze polskich firm produkujących i dostarczających biomasę.

Czytaj dalej

Elektrownia orbitalna

Elektrownia orbitalna to propozycja umieszczenia sztucznego satelity na wysokiej orbicie. Elektrownia orbitalna działałaby jak elektrownia słoneczna. Przesyłałaby energię na Ziemię za pomocą mikrofal do specjalnej anteny odbiorczej. Zaletą elektrowni orbitalnej w stosunku do tradycyjnych elektrowni słonecznych do których przyzwyczailiśmy się na ziemie (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, solary) byłoby nieprzerwane wystawienie jego ogniw na światło Słońca. W kosmosie nie zachodzą zmiany zależne od pogody. Wadą która na ten moment stopuję start tego typu inwestycji to wysoki koszt umieszczenia konstrukcji na orbicie.

Czytaj dalej

Pompy ciepła jako główne źródło ogrzewania w domu

Według danych statystycznych ogrzewanie domu wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej stanowi aż 70 proc. rocznych kosztów utrzymania domu. Wybór źródła ogrzewania to jedna z najważniejszych decyzji jaką musi podjąć inwestor – od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie większa część stałych wydatków ponoszonych na eksploatacji budynku.

Czytaj dalej