Skip to main content

Ile kosztuje produkcja ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii?


Ile kosztuje produkcja ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii?

27 lutego 2015
Ile kosztuje produkcja ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii?

„Odnawialne ciepło. Czy to się opłaca? Metodyka obliczania kosztów produkcji ciepła z OZE”. Pod takim hasłem 27 lutego w siedzibie Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) odbyło się seminarium na temat produkcji ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii. Spotkanie miało na celu szczegółowe zdefiniowanie całkowitych kosztów produkcji energii z tych źródeł dla potrzeb wprowadzenia jednolitej metodyki obliczeń.

Zdaniem dr inż. Ryszarda Wnuka, doradcy zarządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii KAPE: „Głównym celem projektu o akronimie FROnT (Fair RHC – Renewable Heating/Cooling – Options & Trade), realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, z udziałem Krajowej Agencji Poszanowania Energii, w ramach programu Komisji Europejskiej „Inteligentna Energia dla Europy” jest promocja i wsparcie produkcji ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zostaną ocenione istniejące oraz innowacyjne mechanizmy wsparcia produkcji ciepła i chłodu, a na podstawie ich efektywności i analizy kosztów oraz korzyści, przygotowane rekomendacje dla rozwoju wytwarzania ciepła z OZE. Jednym z kluczowych elementów projektu jest wypracowanie zharmonizowanej metodyki obliczania kosztów produkcji ciepła/chłodu z wykorzystaniem OZE. Analizowane są kluczowe parametry metodyki jw., a po konsultacjach z interesariuszami, stanowić będą podstawę do zalecanej, uzgodnionej metodyki obliczania kosztów. Przyjęta metodyka umożliwi porównanie kosztów produkcji ciepła w poszczególnych technologiach OZE, a również odniesienie do kosztów systemów konwencjonalnych.”

Podczas seminarium prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) Paweł Lachman przedstawił i zaproponował do stosowania jako krajowy standard metodykę opartą na niemieckich wytycznych VDI 2067 cz.1. Prezentacja spotkała się z pełną akceptacją zainteresowanych stron. Zgodnie z niemieckimi standardami VDI 2067 na całkowite koszty roczne instalacji składają się koszty kapitałowe (gdzie zakłada się inwestycje na kredyt), koszty zużycia energii oraz koszty konserwacji (czyli napraw i przeglądów).  

Analiza ekonomiczna instalacji oparta na wytycznych VDI 2067 jest już stosowana w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Jak twierdzi dr inż. Marek Miara, członek zarządu PORT PC „od momentu powstania wytycznej VDI 2067, ponad 55 lat temu, służy ona skutecznie w celu zidentyfikowania najbardziej korzystnego, pod względem ekonomicznym, rozwiązania technicznego dla konkretnego budynku. Wytyczna VDI 2067 umożliwia ocenę oraz porównanie różnych konceptów i rozwiązań z zakresu domowych urządzeń grzewczych, chłodniczych oraz sanitarnych. Metoda, na której opiera się wytyczna, uwzględnia wszystkie typy kosztów, powstających zarówno przy zakupie danej instalacji jak i przy jej eksploatacji. Dzięki temu możliwe jest całościowe i obiektywne porównanie różnych rozwiązań i podjęcie decyzji najlepszej ekonomicznie.”

W konferencji głos zabrali przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, a także stowarzyszeń branżowych: Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polskiego Towarzystwa Biomasy (POLBIOM). Społeczeństwo akademickie reprezentowane było przez przedstawicieli Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych.