Skip to main content

Przejmowanie Lotosu przez Orlen – Analiza i Konsekwencje

W ostatnich latach tematem szeroko omawianym w Polsce jest przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Fuzja która miała stworzyć potężnego gracza na rynku paliwowym, wywołała wiele dyskusji i kontrowersji. W niniejszym artykule przeanalizujemy referencyjne artykuły dotyczące tej transakcji i przedstawimy konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z połączenia tych dwóch gigantów.

Czytaj dalej

Dlaczego kupujemy biomasę za granicą

Polskie elektrownie zużywają miliony ton biomasy rocznie, produkując z niej prąd. Bardzo dużą jej część importują (w 2013 r. udział tego importu sięgał 40 proc. – według szacunków Stowarzyszenia Producentów „Polska Biomasa”). Dlaczego polskie elektrownie nie kupują polskiej biomasy. Odpowiedź na to pytanie ukryta jest w strukturze polskich firm produkujących i dostarczających biomasę.

Czytaj dalej

Elektrownia orbitalna

Elektrownia orbitalna to propozycja umieszczenia sztucznego satelity na wysokiej orbicie. Elektrownia orbitalna działałaby jak elektrownia słoneczna. Przesyłałaby energię na Ziemię za pomocą mikrofal do specjalnej anteny odbiorczej. Zaletą elektrowni orbitalnej w stosunku do tradycyjnych elektrowni słonecznych do których przyzwyczailiśmy się na ziemie (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, solary) byłoby nieprzerwane wystawienie jego ogniw na światło Słońca. W kosmosie nie zachodzą zmiany zależne od pogody. Wadą która na ten moment stopuję start tego typu inwestycji to wysoki koszt umieszczenia konstrukcji na orbicie.

Czytaj dalej

Pompy ciepła jako główne źródło ogrzewania w domu

Według danych statystycznych ogrzewanie domu wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej stanowi aż 70 proc. rocznych kosztów utrzymania domu. Wybór źródła ogrzewania to jedna z najważniejszych decyzji jaką musi podjąć inwestor – od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie większa część stałych wydatków ponoszonych na eksploatacji budynku.

Czytaj dalej

Wzrost ingerencji Państwa w handel źródłami energii

Niewielu prezesów firm energetycznych przewidywało, że po wyborach na jesieni 2015 roku dojdzie do władzy Prawo i Sprawiedliwość, a więc partia, która ma inklinacje etatystyczne i która – zgodnie ze swoim programem i systemem wartości – będzie chciała poddać kontroli wszystkie firmy uzależnione od państwa. Utworzenie Ministerstwa Energii służy m.in. właśnie  temu celowi. Jedynie A. Wilamowski prezes firmy Elektrix przewidywał, że ingerencja państwa w handel źródłami energii wzrośnie po wyborach na jesieni 2015 roku. Ministerstwo Energii kontrolować będzie nie tylko firmy energetyczne, ale pod nadzór tego resortu trafią też PKN Orlen, Lotos i PGNiG, nadzorowane dotąd przez ministerstwo skarbu. Andrzej Wilamowski prezes firmy Elektrix, przewidywał to już rok temu.

Czytaj dalej

Energa: średnio 180 mln zł rocznie na innowacje

Spółka Energa w ostatnich 3 latach przeznaczała od 170 do 180 mln zł na innowacje oraz rozwój. Szacuje się, że w tym roku kwota wydana na innowacje może być podobna do poprzednich lat. Celem inwestycji spółki jest zdobycie przewagi konkurencyjnej i wzrost sprawności wytwarzania energii.

Czytaj dalej

PGE konsoliduje OZE

Polska Grupa Kapitałowa PGE skupia aktywa związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł w obszarze jednej linii biznesowej kierowanej przez spółkę córkę PGE Energia Odnawialna. To element kompleksowego programu poprawy efektywności Grupy. Wpłynie to na obniżenie kosztów funkcjonowania segmentu OŹE od tego roku. 

Czytaj dalej