Skip to main content

Nowe farmy fotowoltaiczne na Podlasiu


Nowe farmy fotowoltaiczne na Podlasiu

27 listopada 2014
Nowe farmy fotowoltaiczne na Podlasiu

AMB ENERGIA uruchomiła kolejne dwie elektrownie fotowoltaiczne wchodzące w skład Podlasie Solar Park – największą w Polsce elektrownię słoneczną – Kolno II o mocy 1,84 MWp oraz elektrownię słoneczną w Jedwabne o mocy 0,71 MWp. Energia elektryczna wytworzona w ramach Podlasie Solar Park może pokryć zapotrzebowanie roczne na energię dla 1400 gospodarstw domowych.

Elektrownia słoneczna w Kolnie to obecnie największa uruchomiona instalacja fotowoltaiczna w Polsce – jej moc zainstalowana wynosi 1,84 MWp. Elektrownia słoneczna w Kolnie składa się z 7080 szt. paneli fotowoltaicznych i zajmuje powierzchnię blisko 5 boisk piłkarskich.

Fotowoltaika jest od 2000 roku najszybciej rozwijającą się dziedziną OZE na świecie. Według prognoz IEA International Energy Agency energia promieniowania słonecznego może być już niedługo najważniejszym źródłem energii na świecie, odpowiadając nawet za 27% rocznego zapotrzebowania na energię. Taki wzrost będzie wynikiem obniżających się kosztów technologii, połączonych z rosnącą wydajnością ogniw fotowoltaicznych – zjawiska obserwowanego od kilku lat na światowych rynkach. Według EPIA Global Market Outlook for Photovoltaics na całym świecie na koniec 2013 r. zainstalowanych było blisko 140 GWp mocy opartych o fotowoltaikę.

Fotowoltaika, razem z innymi źródłami odnawialnymi stopniowo w skali globalnej wypiera gaz i węgiel, np. w Niemczech zainstalowanych jest obecnie około 1,4 miliona instalacji fotowoltaicznych, natomiast w Australii blisko co piąty dom jest zasilany energią słoneczną.

Patrząc na dynamiczny rozwój fotowoltaiki na całym świecie i stopień jej rozwoju w Polsce, można stwierdzić, że Polska jest u progu słonecznej rewolucji, która prędzej czy później nastąpi niezależnie od oporów lobby monopolu energetycznego w Polsce. Szacuje się, że na koniec października 2014 r. w Polsce zostało zainstalowane około 30 MWp mocy opartych o energetykę słoneczną. Największym uruchomionym obecnie projektem fotowoltaicznym w Polsce jest realizowany przez grupę AMB ENERGIA kompleks Podlasie Solar Park, w którego skład wchodzi największa działająca elektrownia słoneczna w Polsce – Kolno II o mocy 1,84 MWp. Moc wybudowanego do dnia dzisiejszego kompleksu to 2,8 MWp.