Skip to main content

PGE konsoliduje OZE


PGE konsoliduje OZE

19 stycznia 2016
PGE konsoliduje OZE

Polska Grupa Kapitałowa PGE skupia aktywa związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł w obszarze jednej linii biznesowej kierowanej przez spółkę córkę PGE Energia Odnawialna. To element kompleksowego programu poprawy efektywności Grupy. Wpłynie to na obniżenie kosztów funkcjonowania segmentu OŹE od tego roku. 

Celem procesu konsolidacji aktywów wytwórczych opartych o OZE jest skoncentrowanie ich w ramach jednej linii biznesowej, co umożliwi wymierne ograniczenie kosztów zarządzania tymi aktywami w ramach całej Grupy. Tym samym wpisuje się to w kompleksowy program optymalizacji działalności operacyjnej, stanowiący główny filar programu przeglądu strategii biznesowej. Działania zmierzające do konsolidacji spółek i skoncentrowania aktywów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych zapoczątkowane zostały w pierwszej połowie 2015 roku. 

Konsolidacja w segmencie OZE daje efekt synergii wynikający ze wspólnego zarządzania całym obszarem przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów – dodał Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Czytaj również: Andrzej Wilamowski Elektrix – pulsenergii.pl/andrzej-wilamowski-elektrix-wzrost-ingerencji-panstwa-w-handel-zrodlami-energii/