Skip to main content

Rośnie konkurencja wśród spółek obrotu


Rośnie konkurencja wśród spółek obrotu

15 października 2014

Coraz większa liczba odbiorców energii elektrycznej zmienia dostawcę i nawet największe grupy energetyczne są dzisiaj w otwartej konkurencji przejmując klientów z kontrolowanych przez siebie obszarów dystrybucyjnych. Sprawia to, iż marżowość klientów, którzy stali się bardziej świadomi jest pod nieuniknioną presją i tylko najefektywniej zarządzane podmioty będą w stanie utrzymać się z działalności związanej ze sprzedażą energii – mówi Andrzej Wilamowski, prezes zarządu ELEKTRIX Sp. z o. o.

Jak wygląda dzisiejsza konkurencja w segmencie obrotu energią elektryczną?
– Strategie spółek obrotu działających w strukturach grup zintegrowanych opierają się dzisiaj w znacznej mierze na „zahedgowaniu” produkcji w konkretnych ramach czasowych, aniżeli na uzyskiwaniu marży na sprzedaży. Ta walka jest najbardziej uwidoczniona w segmencie klientów energochłonnych i korporacyjnych, gdzie ceny niejednokrotnie znajdują się na granicach rentowności. Jeśli podzielić wyniki finansowe uzyskiwane przez energetyczne grupy kapitałowe w konkretnych segmentach działalności sprzedaż detaliczna jest najmniejszym źródłem dochodu.

Czy najwięksi gracze, którzy kontrolują źródła wytwórcze mają na tym rynku przewagę?
– Niekoniecznie najwięksi muszą mieć przewagę, gdyż wytwórcy którzy uzyskują marżę na sprzedaży energii elektrycznej na rynku giełdowym, w świetle przepisów będących realizacją obliga giełdowego dają możliwość konkurencyjnego nabycia energii elektrycznej przez spółki obrotu, które nie należą do ich grupy. Tak jak wspomniałem najwięksi klienci otrzymują dzisiaj towar na bardzo konkurencyjnych zasadach, jednak nie wyklucza to konkurencyjności spółek obrotu, które nie posiadają w swoich strukturach wytwarzania, ale mogą być zorganizowane w sposób nowoczesny, oparty na zaawansowanych zastosowaniach IT i efektywnej administracji. W handlu ogromne znaczenie ma odpowiednie prognozowanie, zarządzanie ryzykiem oraz informacją. Z pewnością istotną wartość ma również znajomość marki, w której więksi mają przewagę. Jednak energia elektryczna jest produktem homogenicznym i decydującą rolę powinna pełnić tu ekonomia.

Czytaj dalej: wywiad – prezes Elektrix