Skip to main content

Operatorzy

Operatorzy odpowiadają za przesył i dystrybucję energii elektrycznej pomiędzy producentami i odbiorcami końcowymi. Przedsiębiorstwa  „transportujące” energię elektryczną do 17 milionów odbiorców w Polsce można podzielić na dwie grupy w zależności od rodzaju sieci elektroenergetycznej, którą obsługują. Wyróżniamy Operatora Systemu Przesyłowego, czyli PSA – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator oraz TAURON Dystrybucja.


PSE Polska Sieć Energetyczna S.A.
Polska Sieć Energetyczna S.A.
(PSE) zajmuje się utrzymaniem, rozwojem i modernizacją sieci przesyłu energii elektrycznej stanowiącą „kręgosłup energetyczny” kraju. Sieć przesyłu, pełni rolę „energetycznych autostrad”,  i umożliwia przesyłanie  energii na duże odległości, co pozwala na dostarczanie jej do wszystkich odbiorców niezależnie od tego, w jakim regionie geograficznym się oni znajdują. Jest to bardzo  ważne z uwagi na nierównomierne rozmieszczenie elektrowni na terenie całego kraju, co jest związane m.in. z lokalizacją nośników energii takich jak węgiel kamienny czy brunatny. Ponad 90% energii zużywanej przez odbiorców w województwie warmińsko-mazurskim jest sprowadzane z innych części kraju.


osd operator sieci dystrybucyjnych tauron osd operator sieci dystrybucyjnych pge osd operator sieci dystrybucyjnych rwe osd operator sieci dystrybucyjnych enea osd operator sieci dystrybucyjnych energa

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych odpowiadają za aktualne i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania sieci i przesyłu energii, konieczną  modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, czyli odpowiedników „energetycznych dróg wojewódzkich, lokalnych, osiedlowych i wiejskich”. OSD funkcjonują w najbliższym otoczeniu odbiorców oraz odpowiadają za przyłącza klientów i liczniki energii elektrycznej. Obok na infografice został przedstawiony podział Polski pod względem obszaru działania poszczególnych spółek dystrybucyjnych.


Operatorzy realizują swoje zadania wykorzystując Krajowy System Elektroenergetyczny, czyli strategiczną infrastrukturę zapewniającą stałą dostawę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całym kraju. O skali działań prowadzonych przez Operatorów świadczą najlepiej statystyki: w 2013 roku używali oni 258 569 transformatorów, 256 342 stacji o górnym napięciu, a także utrzymywali 6 804 przyłączy o długości 159 251 km. Długość linii napowietrznych w Polsce wynosiła w 2013 r. 601 585 km, a linii kablowych 228 756 km. Wynika z tego, że łączna długość linii napowietrznych i kablowych w Polsce pozwoliłaby okrążyć ziemię wzdłuż równika ponad 20 razy

Operator Systemu Przesyłowego i Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych są członkami Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które powstało w 1990 roku. Celem  PTPiREE jest opracowanie najkorzystniejszego rozwiązania mającego zapewnić niezawodność dostaw energii elektrycznej. PTPiREE, poprzez ciągłą reintegrację interesów podsektora dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, buduje i odnawia platformę dla wymiany poglądów i wypracowywania wspólnych stanowisk jej cłonków oraz działa na rzecz stabilności, wysokiej jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do każdego odbiorcy w Polsce już od 25 lat.