Skip to main content

OSD – Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych

osd operator sieci dystrybucyjnych tauron osd operator sieci dystrybucyjnych pge osd operator sieci dystrybucyjnych rwe osd operator sieci dystrybucyjnych enea osd operator sieci dystrybucyjnych energa

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych odpowiadają za aktualne i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania sieci i przesyłu energii, konieczną  modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, czyli odpowiedników „energetycznych dróg wojewódzkich, lokalnych, osiedlowych i wiejskich”. OSD funkcjonują w najbliższym otoczeniu odbiorców oraz odpowiadają za przyłącza klientów i liczniki energii elektrycznej. Obok na infografice został przedstawiony podział Polski pod względem obszaru działania poszczególnych spółek dystrybucyjnych.