Skip to main content

OSP – Operator Systemu Przesyłowego

PSE Polska Sieć Energetyczna S.A.
Polska Sieć Energetyczna S.A.
(PSE) zajmuje się utrzymaniem, rozwojem i modernizacją sieci przesyłu energii elektrycznej stanowiącą „kręgosłup energetyczny” kraju. Sieć przesyłu, pełni rolę „energetycznych autostrad”,  i umożliwia przesyłanie  energii na duże odległości, co pozwala na dostarczanie jej do wszystkich odbiorców niezależnie od tego, w jakim regionie geograficznym się oni znajdują. Jest to bardzo  ważne z uwagi na nierównomierne rozmieszczenie elektrowni na terenie całego kraju, co jest związane m.in. z lokalizacją nośników energii takich jak węgiel kamienny czy brunatny. Ponad 90% energii zużywanej przez odbiorców w województwie warmińsko-mazurskim jest sprowadzane z innych części kraju.