Skip to main content

Prezesi Spółek energetycznych

osd operator sieci dystrybucyjnych tauron

Remigiusz Nowakowski – Prezes Tauron

 


osd operator sieci dystrybucyjnych pge

Marek Woszczyk – Prezes PGE

Ukończył prestiżową Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA), co umożliwiło mu zajęcie stanowiska kierowniczego w URE, gdzie  miał wpływ na przemiany w polskim rynku energii elektrycznej i gazu.

Wdrażał nowe mechanizmów prawnych, które przyczyniły się do znacznej liberalizacji krajowego rynku energii elektrycznej i gazu. Zajmował się także dostosowaniem krajowe ustawodawstwo do regulacji prawnych obowiązujacych w Unii Europejskiej.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego, publikowanych w prasie specjalistycznej.


osd operator sieci dystrybucyjnych rwe

Filip Thon – Prezes RWE Polska

Filip Thon studiował  na Uniwersytecie Technologii Chemicznych w Pradze  i gdzie uzyskał tytuł inżyniera, uzyskał także tytuł doktora w zakresie energetyki na Politechnice Ostrawskiej w Czechach. Filip Thon od 2008 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu RWE Polska. W spółce tej pracuje od 2004 roku. Filip Thon jest miedzy innymi  Członkiem Zarządu RWE Retail, która jest odpowiedzialna za międzynarodową działalność handlową Grupy RWE, oraz  kreowanie i wdrażanie strategii marketingowej spółki. Jest także Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za działalność – w Polsce, Słowacji, Turcji na Węgrzech i Czechach – handlową i sieci energetyczne w RWE East, spółce zarządzającej biznesem koncernu m. in. w  Czechach, .  Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej RWE Česká Republika w Czechach; nadzoruje również rozwój działalności biznesowej RWE w Turcji.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu RWE Polska był Wiceprezesem Zarządu RWE Transgas w Czechach – jednej z wiodących firm Grupy RWE, gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelem gazu ziemnego RWE w Czechach przynoszącego ponad 3 miliardy euro przychodów ze sprzedaży ponad 90 TWh gazu ziemnego. 


osd operator sieci dystrybucyjnych enea

 

 


osd operator sieci dystrybucyjnych energa

 


osd operator sieci dystrybucyjnych edf

Thierry Doucerain  – Prezes EDF Polska

Thierry Doucerain jest absolwentem prestiżowej uczelni Ecole Nationale Supérieure w Nancy. Karierę zawodową rozpoczął już w 1978 roku w EDF, pracował początkowo jako inżynier Wydziału Inżynierii i Budownictwa. Od  1984 do 1990 roku zdobywał nowe doświadczenie pracując jako inżynier budownictwa lądowego w różnych elektrowniach jądrowych. Od 1990 1998 roku zajmował stanowiska kierownicze w Wydziale Inżynierii Cieplnej, gdzie współkierował projektami międzynarodowymi i kogeneracyjnymi. Od 1998 do 2002 pełnił niezwykle ważną i prestiżową funkcję Głównego Kierownika Projektu, był między innymi odpowiedzialny za projekty inwestycyjne EDF we Francji i za granicą.

Od 2002 do 2005 pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Inżynierii Cieplnej i jest odpowiedzialny za ważne – dla gospodarki francuskiej – projekty międzynarodowe w Chinach, Egipcie, Wietnamie, Meksyku i Wielkiej Brytanii. Od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Wydziału Inżynierii Cieplnej.

W 2012 roku dołączył do EDF Polska jako Dyrektor Projektu, a następnie jako Dyrektor Inwestycyjny.  W 2014 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu EDF Polska S.A.


osd operator sieci dystrybucyjnych duon

Mariusz Caliński – Prezes duon

Studiował i ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Finanse i Bankowość.  Karierę zawodową rozpoczął jako młody absolwent m.in. w Forte Sweden Sp. z o.o. (1999-2004), gdzie od 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, oraz w spółce Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o. (2004-2008) należącej do szwajcarskiego koncernu Sulzer A.G.

W 2007 roku zostaje mianowany Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym tej spółki. Od 2008 zostaje mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego  Grupy DUON.   W 2011 zostaje Prezesem  Zarządu Grupy DUON S.A. . Aktualnie odpowiada głownie za strategię i rozwój firmy.


osd operator sieci dystrybucyjnych elektrix

Michał Wilamowski  – Prezes Elektrix

Michał Wilamowski studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Elektrix Sp. z o. o., spółki założonej przez Andrzeja Wilamowskiego w 2001 roku,  związany jest od 2008 roku. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem związał się z firmą Elektrix wykonując funkcję  Dyrektora Wykonawczego. Na tym etapie kariery jego głównym zadaniem było dostosowanie statusu prawnego spółki do zmieniającego się – zarówno w Polsce jak i  w Unii Europejskiej – prawa regulującego sprzedaż i produkcję energii.

W ciągu 7 lat działalności udało mu się wprowadzić wiele kluczowych zmian które wpłyneły pozytywnie na rozwój firmy. Przeprowadził również udaną ekspansję firmy na rynek skandynawski oraz Europy Zachodniej. Firma Elektrix została w roku 2013 oraz 2014 nagrodzona wieloma nagrodami w kategorii biznes oraz gospodarka.

Rok 2015 był dla Michała Wilamowskiego kluczowy. W pierwszej kolejności w rewelacyjny sposób wprowadził firmę Elektrix na rynek Czeski. Po czym w maju 2015 został Prezesem Zarządu Elektrix .


osd operator sieci dystrybucyjnych gdf-suez

Alfreda Świtek – Prezes GDF SUEZ

Alfreda Świtek  studiowała na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomiki i Organizacji Obrotu i Usług specjalizując się w Nowoczesnych Metodach Sterowania Systemem Obrotu Towarowego. Studia zaowocowały  tytułem magistra z Ekonomii. Alfreda Świtek następnie ukończyła w 1989 roku studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w najnowocześniejszej specjalności nazywanej Metodami Zarządzania. W 2001 roku na tej samej uczelni ukończyła dodatkowe studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Finansów. W chwili obecnej ubiega się o uprawnienia biegłego rewidenta.

Od 1991 roku pełniła funkcję Głównego Księgowego w GDF SUEZ, a w 1996 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego oraz Głównego Księgowego. Dwa lata później, została Dyrektorem Finansowo-Ekonomicznym.W maj 2014 roku A. Świtek zostaje Prezesem Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A. Od  2007  do 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego, jest także Członkiem Zarządu GSEP. W styczniu 2009 roku została  Prezesem Zarządu Beta Spółka z o.o. oraz od czerwca 2010 roku pełniła również funkcję Prezesa Zarządu Gamma Spółka z .o.o (spółki utworzone na potrzeby budowy przez GDF SUEZ Energia Polska S.A farm wiatrowych w Polsce). 


osd operator sieci dystrybucyjnych pkp-energetyka

Wojciech Orzech – Prezes PKP Energetyka

Studiował i ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie kontynuował studia na prestiżowym Advanced Management Program IESE Business School (University of Navarra). W 2008 roku zostaje wiceprezesem Energa-Operator, jest koordynatorem programu rozwoju Spółki, zarządza także jej majątkiem sieciowym oraz kieruje strukturami regionalnymi. Zajmował także stanowiska menedżerskie w firmach z branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej oraz logistycznej.  W czerwca 2013 roku  mianowany na stanowisko dyrektora zarządzającego w Grupie Energa. Stanowisko to zajmował do grudnia 2014 roku. 

 


osd operator sieci dystrybucyjnych cez

Bohdana Horáčková – Prezes CEZ Polska

Bohdana Horáčková studiowała na Politechnice w Ostrawie,.jest absolwentką Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechniki   Po studiach pracuje w grupie Conti Capital, a.s. kierując projektami marketingowymi . W roku 1996 zostaje  dyrektorem PR grupy Moravia Steel a.s. i Třinecké železárny a. s. Stanowisko to zajmuje do roku 1999. Prywatnie interesuje się sportem, muzyką, architekturą nowoczesną i designem. Do CEZ przeszła z prywatnego sektora, z pozycji udziałowca i dyrektora firmy zajmującej się regulacją i automatyzacją napędów.

 


osd operator sieci dystrybucyjnych interrao

Karina Tsurkan – Prezes AB INTER RAO LIETUVA

Ukończyła Państwowy Uniwersytet Mołdawii otrzymując prestiżowy tytuł MBA. Od 2009 roku związana z spółką AB INTER RAO LIETUVA. Pracuje jako dyrektor na terytoriach  Mołdawii, Ukrainy i Rumunii  Od 2012 pełni funkcję prezesa zarządu.