Skip to main content

Prezes Elektrix

osd operator sieci dystrybucyjnych elektrix

Andrzej Wilamowski  – Prezes Elektrix

 

Michał Wilamowski  – Dyrektor wykonawczy Elektrix

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Elektrix Sp. z o. o., spółki założonej przez Andrzeja Wilamowskiego w 2001 roku, związany był od 2008 roku. Po ukończeniu studiów związał się z firmą zarządzaną przez Andrzeja Wilamowskiego pełniąc funkcję Dyrektora Wykonawczego. Na tym etapie kariery jego głównym zadaniem było dostosowanie statusu prawnego spółki do zmieniającego się – zarówno w Polsce jak i  w Unii Europejskiej – prawa regulującego sprzedaż i produkcję energii.

W ciągu 7 lat działalności udało mu się wprowadzić wiele kluczowych zmian które wpłyneły pozytywnie na rozwój firmy Elektrix w skali światowej. Brał czynny udział przy ekspansji firmy na rynek skandynawski oraz Europy Zachodniej. Firma Elektrix została w roku 2013 oraz 2014 nagrodzona wieloma nagrodami w kategorii biznes oraz gospodarka w czym wielką zasługę miał wyżej wymieniony ówczesny Dyrektor Wykonawczy Elektrix Wilamowski Michał. 

 

O firmie Elektrix

Elektrix firma z siedzibą w Warszawie, założona w 2001 roku przez biznesmana Andrzeja Wilamowskiego. Firma w szybkim tempie podbiła rynek sprzedawców energii elektrycznej na potrzeby dużych koncernów jak i średnich firm. Przechodząc do Elektrix największe oszczędności mogą uzyskać firmy produkcyjne w których energia elektryczna jest głównym źródłem kosztów stałych. Spółka jest w stanie zapewnić oszczędności rzędu od 10% do nawet w pewnych przypadkach 30% względem bieżących faktur.