Skip to main content

Alfreda Świtek

osd operator sieci dystrybucyjnych gdf-suez

Alfreda Świtek – Prezes GDF SUEZ

Od maja 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A. W latach 2007-2014 roku Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu GSEP. W styczniu 2009 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Beta Spółka z o.o. oraz od czerwca 2010 roku pełniła również funkcję Prezesa Zarządu Gamma Spółka z .o.o (spółki utworzone na potrzeby budowy przez GDF SUEZ Energia Polska S.A farm wiatrowych w Polsce). Od 1991 roku pełniła funkcję Głównego Księgowego, a w 1996 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego oraz Głównego Księgowego. Dwa lata później, została Dyrektorem Finansowo-Ekonomicznym.
Alfreda Świtek ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomiki i Organizacji Obrotu i Usług ze specjalizacją Nowoczesne Metody Sterowania Systemem Obrotu Towarowego, zdobywając tytuł magistra Ekonomii. W 1989 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Metody Zarządzania, zaś w 2001 roku na tej samej uczelni ukończyła kolejne studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów. Obecnie jest w trakcie realizacji uprawnień na biegłego rewidenta.