Skip to main content

Sprzedawcy energii elektrycznej

Przedsiębiorstwa  obrotu energii , innymi sowy jej sprzedawcy, to ostatnia ogniwo łańcucha gwarantującego dostawy energii elektrycznej do jej użytkowników końcowych. Od 1 lipca 2007 roku, data  liberalizacji rynku energii w Polsce, wszyscy odbiorcy energii elektrycznej mogą ją kupować od dowolnego wybranego przez siebie sprzedawcy.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, liczba konsumentów podejmujących decyzję o zmianie sprzedawcy energii stale rośnie – od początku wprowadzenie wolnego rynku na energie w Polsce, na taki krok zdecydowało się aż 337 tys. gospodarstw domowych i niemal 142 tys. innych podmiotów (dane Urzędu Regulacji Energetyki, czerwiec 2015). Klienci porównując ceny energii ofiarowane przez różne firmy decydują się coraz częściej zmianę sprzedawcy energii – każdego miesiąca w 2015 roku, średnio około 10 tys. gospodarstw domowych decydowało się na ten krok.

Najważniejszą metodą na upewnienie się, że firma, z którą rozważamy podpisanie umowy o sprzedaży energii elektrycznej, jest rzetelna i uczciwa jest sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo podpisało kodeks Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej. Kodeks jest inicjatywą Towarzystwa Obrotu Energią, która ma na celu określenie zasad gwarantujących, że klienci w kontakcie z firmami nie będą oszukiwani. Kodeks zawiera szczegółowe informacje regulujące relacje między klientami i firmami sprzedającymi energie.

Metoda przygotowania rachunku za energię elektryczną jest związany z typem licznika wykorzystywanego do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Tradycyjne liczniki, w odróżnieniu od inteligentnych liczników, nie umożliwiają automatycznego przesyłania danych pomiarowych. Dzięki upowszechnieniu inteligentnych liczników nie są już potrzebne wizyty inkasentów, a rachunki wystawiane są za zużycie rzeczywiste. Konsumenci energii mogą  także na  bieżąco monitorować w w konsekwencji oszczędzać energię. Nie bez znaczenia dla każdego gospodarstwa domowego będzie szybsze wykrywanie i naprawa usterek w sieci.

Istotny jest fakt, że, sprzedawcy energii elektrycznej są jednocześnie klientami nabywającymi energię elektryczną i inne usługi z nią związane od innych podmiotów. Nabycie energii elektrycznej umożliwia np. Towarowa Giełda Energii, na której aktywne są największe przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Inną umową zawieraną przez sprzedawców jest tzw. generalna umowa dystrybucji (GUD) podpisywana z dystrybutorem, która umożliwia sprzedawcom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania wybranego OSD. Pełną listę sprzedawców, który zawarli GUD można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Sprzedawcy energii elektrycznej:

Poniżej listujemy wyselekcjonowanych sprzedawców energii elektrycznej.

 1. 3 WINGS Sp. z o.o.
 2. ALPIQ ENERGY SE
 3. ATALIAN ENERGY Sp. z o.o.
 4. Axpo Polska Sp. z o.o.
 5. Boryszew S.A.
 6. CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
 7. Deltis Sp. z.o.o.
 8. DUON Sprzedaż Sp. z o.o.
 9. Ecoergia Sp. z o.o.
 10. EDF Polska S.A.
 11. EDON Sp. z o.o.
 12. ELEKTRIX Sp. z o.o.
 13. ENEA S.A.
 14. ENERGA-OBRÓT S.A. 
 15. ENERGETYCZNE CENTRUM S.A .
 16. Energia dla Firm S.A.
 17. ERGO ENERGY Sp. z o.o.
 18. EWE energia sp. z.o.o.
 19. FITEN S.A.
 20. GDF SUEZ Energia Polska S.A.
 21. Green S.A.
 22. i-Energia Sp. z o.o.
 23. JWM Energia Sp. z o.o.
 24. Kompania Węglowa S.A.
 25. Orange Polska S.A.
 26. ORLEN GAZ Sp. z o.o.
 27. PGB Dystrybucja Sp. z o.o.
 28. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 29. PKN ORLEN S.A.
 30. PKP Energetyka S.A.
 31. PNB Sp. z o.o.
 32. POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
 33. POLKOMTEL Sp. z o.o.
 34. Polska Energetyka Pro Sp. z o.o.
 35. Polski Prąd SA
 36. RWE Polska S.A.
 37. Synergia Polska Energia Sp. z o.o.
 38. TAURON Polska Energia S.A.
 39. Vattenfall Energy Trading GmbH
 40. Veolia Energia Polska SA