Skip to main content

Michał Wilamowski

Prezes Elektrix Michał WilamowskiMichał Wilamowski
Prezes Elektrix Sp. z.o.o

Absolwent kierunku Administracja i Prawo na UW.

Od 2008r pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego.

Od 2015r jest Prezesem Zarządu Spółki Elektrix.

Ambitny manager i przywódca. Przebojowy leader, zapowiadający duży rozwój Spółki na najbliższe lata. Związany od 2008 roku z Elektrix. Początkowo pełnił funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za funkcjonowanie prawne Spółki.

 

Życiorys: 
Michał Wilamowski studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Elektrix Sp. z o. o., spółki założonej przez Andrzeja Wilamowskiego w 2001 roku,  związany jest od 2008 roku. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem związał się z firmą Elektrix wykonując funkcję  Dyrektora Wykonawczego. Na tym etapie kariery jego głównym zadaniem było dostosowanie statusu prawnego spółki do zmieniającego się – zarówno w Polsce jak i  w Unii Europejskiej – prawa regulującego sprzedaż i produkcję energii.

W ciągu 7 lat działalności udało mu się wprowadzić wiele kluczowych zmian które wpłyneły pozytywnie na rozwój firmy. Przeprowadził również udaną ekspansję firmy na rynek skandynawski oraz Europy Zachodniej. Firma Elektrix została w roku 2013 oraz 2014 nagrodzona wieloma nagrodami w kategorii biznes oraz gospodarka.

Rok 2015 był dla Michała Wilamowskiego kluczowy. W pierwszej kolejności w rewelacyjny sposób wprowadził firmę Elektrix na rynek Czeski. Po czym w maju 2015 został Prezesem Zarządu Elektrix .

Zobacz również:
Wizytówka internetowa: Elektrix