Skip to main content

Tag: Komisja Europejska

W Bułgarii rusza liberalizacja cen energii

Sofia dostosowując się do wymogów Komisji Europejskiej rozpoczyna od przyszłego roku liberalizowanie cen energii elektrycznej. Według ekspertów prąd w Bułgarii może podrożeć nawet o 30 proc. Bułgaria jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, która nie ma w pełni zliberalizowanego rynku energii elektrycznej. Jak przyznały władze w Sofii od pierwszego stycznia się to zmieni, niestety będzie się to wiązało z wahaniami cen.

Czytaj dalej

Nowy raport Komisji Europejskiej – co z Nord Stream II?

KE opublikowała raport dotyczący powstającej unii energetycznej. Na pierwszym miejscu klimat, odnawialne źródła energii, zmniejszenie emisji CO2. Na dalszym planie sprawa bardzo istotna dla naszej gospodarki – Nord Stream II. Według członków zasiadających w Brukseli, rurociąg zwiększy znacząco możliwości przesyłowe energii, lecz nie poprawi bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej co wyklucza inwestycje dla wielu ekspertów zgodnie z trzecim pakietem.

Czytaj dalej

Polska może osiągnąć cele polityki klimatycznej UE bez rezygnacji z węgla

Według prognoz Komisji Europejskiej energetyka wiatrowa będzie liderem zielonych technologii w przeciągu najbliższych 15 lat. Unijne propozycje z 2014 roku, odnoszące się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w krajowych bilansach energetycznych o 27% powodują, że rozwój tzw. zielonej energii w polskich gminach staje się kluczowy. Na energetyce wiatrowej szczególnie skorzystać mogą polskie gminy.

Czytaj dalej