Tag: osd

centralny system wymiany informacji

Centralny system wymiany informacji przyspieszy proces zmiany sprzedawcy energii

W niedługim czasie powstanie centralny system wymiany informacji między  spółkami obrotu energią elektryczną i operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) . System ten przyspieszy i ułatwi proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców, którzy skorzystają z tego prawa. W systemie zainstalowano także automatyczny odczyt zużytej energii.

Czytaj dalej