Skip to main content

Czy ceny gazu i energii wzrosną bez zamrożenia taryf?


Czy ceny gazu i energii wzrosną bez zamrożenia taryf?

25 listopada 2023

Zamrożenie taryf na gaz i energię elektryczną to gorący temat, który budzi wiele kontrowersji. Czy ceny gazu i energii wzrosną bez zamrożenia taryf? To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie w obliczu rosnących kosztów życia. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, uwzględniając różne czynniki wpływające na ceny tych surowców.

Ceny gazu

Obecnie ceny gazu są o 90% niższe niż na szczycie kryzysu energetycznego, który miał miejsce w sierpniu 2022 r. Niemniej jednak, są to ceny, które są dwa razy wyższe niż te sprzed kryzysu. Dla gospodarstw domowych, które korzystają z zamrożonych taryf, cena gazu wynosi 20 gr/kWh, podczas gdy na giełdzie cena gazu wynosi 22-28 gr/kWh.

Zdążyliśmy się w Polsce przyzwyczaić do tego, że nic nie jest pewne. Najpierw Covid, potem wojna na Ukrainie doprowadziły do sytuacji w której Polacy nie czują się pewnie i panuje wysokie przekonanie, że wszystko może się w każdym momencie zmienić. Do tego wszystkiego dochodzą wybory, które zostały wygrane przez poprzednią opozycję, co również tworzy niepewność co do ich przyszłych zachowań względem cen energii.

Konsekwencje braku zamrożenia taryf na gaz

Jeżeli taryfy na gaz nie zostaną zamrożone w przyszłym roku, ceny gazu mogą wzrosnąć o 40-50%. Taka sytuacja będzie miała poważne konsekwencje dla budżetów domowych, które będą musiały ponosić dodatkowe koszty związane z ogrzewaniem mieszkań i gotowaniem.

Dla przykładu 4 osobowa rodzina mieszkająca w domu i płacąca w sezonie grzewczym 1000 zł za gaz miesięcznie, może płacić 1500 zł miesięcznie, co by było olbrzymią różnicą rok do roku.

Ceny energii elektrycznej

Podobna sytuacja ma miejsce na rynku energii elektrycznej. Zamrożone taryfy dla gospodarstw domowych do limitu 3 tys. kilowatogodzin rocznie są na poziomie 40 gr/kWh, podczas gdy na giełdzie ceny wahają się między 50-60 gr/kWh.

Problemy energetyki

Sektor energetyczny boryka się z problemami związanymi z wysokimi cenami, które musi płacić kopalniom za węgiel. Koszty wydobycia węgla kamiennego w Polsce są na historycznie wysokim poziomie i zbliżają się do 1 000 zł za tonę ekwiwalentu węglowego. Dla porównania, import 1 tony węgla z Kolumbii do portów europejskich kosztuje około 500 zł – nie wypowiadam się na temat jakości, to pozostawiam specjalistom w dziedzinie Węgla pochodzenia Kolumbijskiego.

Konsekwencje braku zamrożenia taryf na energię elektryczną

Jeżeli taryfy na energię elektryczną nie zostaną zamrożone, ceny energii mogą wzrosnąć o 60-70% w przyszłym roku. Taki wzrost cen energii elektrycznej będzie miała poważne konsekwencje dla gospodarstw domowych, które będą musiały ponosić dodatkowe koszty związane z oświetleniem mieszkań i korzystaniem z urządzeń elektrycznych.

Ceny rynkowe a taryfy

Ceny rynkowe gazu i prądu są obecnie znacznie wyższe niż obecne taryfy. Zamrożenie taryf może okazać się bardziej kosztowne dla państwa, ale jego skutki nie będą bezpośrednio odczuwalne dla gospodarstw domowych.

Decyzje rządu

Jeżeli nowy rząd zdecyduje się na zamrożenie taryf na gaz i energię elektryczną, to będzie musiał znaleźć kilkadziesiąt miliardów złotych. Te pieniądze będą pochodzić z podatków, które płacimy.

Mrożenie taryf a nasze kieszenie

Mrożenie taryf jest jak przekładanie pieniędzy z prawej kieszeni do lewej. Rząd nie ma własnych pieniędzy, więc każdy koszt, który ponosi, jest finansowany z naszych podatków. Możliwe jest również zapewne uzyskanie przez nowe Władze jakichś pieniędzy z Unii Europejskiej. Nie zapomnijmy, że w dużej mierze energia jest w Europie taka droga, bo musimy płacić olbrzymie koszta przemiany energetycznej oraz zielonej przyszłości. Stąd Komisja Europejska może przychylnie spojrzeć na takie wydatki i wspomóc gospodarki w różny sposób, tak by zminimalizować koszt który ponosi Polski Obywatel.

Podsumowanie

Czy ceny gazu i energii wzrosną bez zamrożenia taryf? Na podstawie powyższych informacji, możemy stwierdzić, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest bardzo wysokie. Jednocześnie, musimy być świadomi, że zamrożenie taryf to nie jest rozwiązanie bez kosztów. Będziemy musieli zapłacić za to w postaci wyższych podatków.