Skip to main content

Taryfy energii elektrycznej

taryfy energii elektrycznej

Taryfy energii elektrycznej niezależnie od sprzedawców mają jednolite oznaczenia związane z grupą taryfową, wielkością mocy umownej, liczbą stref czasowych oraz typem rozliczenia.

 

pierwsza litera oznacza grupę taryfową:

A
wysokie napięcie [WN] (największe
przedsiębiorstwa)
B
średnie napięcie
[SN] (duże
przedsiębiorstwa)
C
niskie napięcie [nN]
(średnie i małe
przedsiębiorstwa)
G
niezależnie od
poziomu napięcia
(gospodarstwa
domowe)
R
niezależnie od poziomu
napięcia (Klienci
niewyposażeni
w układy pomiarowo-
rozliczeniowe)
 

pierwsza cyfra po literze oznacza wielkość mocy umownej:

1
moc umowna ≤ 40 kW
i I ≤ 63 A (warunek nie
dotyczy grupy G)
2
moc umowna > 40 kW
i I > 63 A
 

druga cyfra oznacza liczbę stref czasowych:

1
rozliczenie
jednostrefowe
(całodobowe)
2
rozliczenie
dwustrefowe
3
rozliczenie
trójstrefowe
 

ostatnia mała litera oznacza typ rozliczenia:

a
rozliczenie w strefie
szczytowej
i pozaszczytowej
b
rozliczenie w strefie
dziennej i nocnej
w
wydłużone godziny
strefy nocnej
c
rozliczenie całodobowe
o poziomie mocy
umownej nie większej
niż 12 kW
g
rozliczenie całodobowe
o poziomie mocy
umownej nie większej
niż 6 kW
p
rozliczenie
przedpłatowe