Skip to main content

Prezes Duon: umowa zakupu AMB Energia nie jest warunkowa


Prezes Duon: umowa zakupu AMB Energia nie jest warunkowa

28 listopada 2014

Umowa zakupu AMB Energia nie jest warunkowa. Kwestią do rozstrzygnięcia jest tylko sposób zapłaty (…) Szacujemy, że dzięki przejęciu AMB Energia będziemy w stanie zwiększać portfel sprzedaży energii elektrycznej o około 500 GWh rocznie, bo takie są historyczne osiągnięcia przejmowanej spółki – mówi Mariusz Caliński, prezes zarządu Grupy Duon.

Grupa Duon podpisała umowę inwestycyjną określającą warunki nabycia 100 proc. akcji w spółce AMB Energia. Jakie warunki muszą zatem zostać spełnione, żeby transakcja doszła do skutku ?

– Umowa zakupu AMB Energia nie jest warunkowa. Kwestią do rozstrzygnięcia jest tylko sposób zapłaty. Chcemy połowę ceny 32 mln zł zapłacić gotówką i połowę akcjami Grupy Duon. Trzeciego grudnia br. nasze walne zgromadzenie ma podjąć decyzję o emisji akcji dla akcjonariuszy AMB Energia. Gdyby nasi akcjonariusze nie zgodzili się na tę emisję, czego się nie spodziewamy, to wtedy całą cenę zapłacimy gotówką. W takim przypadku, czyli gdyby nasze walne nie zgodziło się na emisję akcji i weszlibyśmy w scenariusz płatności wyłącznie gotówką, sprzedającemu przysługiwałoby prawo wycofania się z transakcji, ale nie zakładamy takiego rozwoju wydarzeń. Ze względu na skalę transakcji nie musimy pytać UOKiK-u o zgodę.

Informujecie, że umowa zakupu AMB Energia zawiera element korekty ceny zależny od wyników AMB Energia po transakcji. O jakie wynik i za jaki okres chodzi oraz jaka może być korekta ceny – w dół, czy w górę?

– Korekta ceny możliwa jest tylko w dół w stosunku do 32 mln zł i jest uzależniona od wyników AMB Energia po transakcji. To oznacza tyle, że pierwszą tj. gotówkową część płatności za AMB Energia w wysokości 16 mln zł zapłacimy po zamknięciu transakcji, czyli po decyzji naszych akcjonariuszy w sprawie emisji akcji dla właścicieli AMB Energia, a ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi w terminie późniejszym.

Czytaj cały wywiad – Prezes duon