Skip to main content

Prezes Duon: umowa zakupu AMB Energia nie jest warunkowa

Umowa zakupu AMB Energia nie jest warunkowa. Kwestią do rozstrzygnięcia jest tylko sposób zapłaty (…) Szacujemy, że dzięki przejęciu AMB Energia będziemy w stanie zwiększać portfel sprzedaży energii elektrycznej o około 500 GWh rocznie, bo takie są historyczne osiągnięcia przejmowanej spółki – mówi Mariusz Caliński, prezes zarządu Grupy Duon.

Grupa Duon podpisała umowę inwestycyjną określającą warunki nabycia 100 proc. akcji w spółce AMB Energia. Jakie warunki muszą zatem zostać spełnione, żeby transakcja doszła do skutku ?

– Umowa zakupu AMB Energia nie jest warunkowa. Kwestią do rozstrzygnięcia jest tylko sposób zapłaty. Chcemy połowę ceny 32 mln zł zapłacić gotówką i połowę akcjami Grupy Duon. Trzeciego grudnia br. nasze walne zgromadzenie ma podjąć decyzję o emisji akcji dla akcjonariuszy AMB Energia. Gdyby nasi akcjonariusze nie zgodzili się na tę emisję, czego się nie spodziewamy, to wtedy całą cenę zapłacimy gotówką. W takim przypadku, czyli gdyby nasze walne nie zgodziło się na emisję akcji i weszlibyśmy w scenariusz płatności wyłącznie gotówką, sprzedającemu przysługiwałoby prawo wycofania się z transakcji, ale nie zakładamy takiego rozwoju wydarzeń. Ze względu na skalę transakcji nie musimy pytać UOKiK-u o zgodę.

Informujecie, że umowa zakupu AMB Energia zawiera element korekty ceny zależny od wyników AMB Energia po transakcji. O jakie wynik i za jaki okres chodzi oraz jaka może być korekta ceny – w dół, czy w górę?

– Korekta ceny możliwa jest tylko w dół w stosunku do 32 mln zł i jest uzależniona od wyników AMB Energia po transakcji. To oznacza tyle, że pierwszą tj. gotówkową część płatności za AMB Energia w wysokości 16 mln zł zapłacimy po zamknięciu transakcji, czyli po decyzji naszych akcjonariuszy w sprawie emisji akcji dla właścicieli AMB Energia, a ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi w terminie późniejszym.

Czytaj cały wywiad – Prezes duon

duon, prezes