Skip to main content

PGE: w br. ponad 1,5 mld zł na modernizację sieci


PGE: w br. ponad 1,5 mld zł na modernizację sieci

24 października 2015
PGE: w br. ponad 1,5 mld zł na modernizację sieci

Tylko w tym roku wartość projektów w ramach szeroko rozumianej modernizacji sieci przekroczy 1,5 mld zł, a zgodnie ze strategią biznesową grupy do 2020 r. na ten cel przeznaczymy ponad 12 mld zł – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE.

PGE Dystrybucja dzięki inwestycjom i programom optymalizacyjnym, mającym na celu ograniczanie długości przerw planowanych, osiągnęła w I półroczu 2015 średni wskaźnik przerw w dostawie energii elektrycznej o 30 minut niższy niż zakładano. Spółka nie podaje do publicznej wiadomości cząstkowych wskaźników ciągłości zasilania. Dla danych za 2015 rok punktem odniesienia będzie wskaźnik SAIDI za 2014, który wyniósł 474,08 minuty, wobec 527,51 minuty w 2013 roku.

– Zwiększenie pewności zasilania i ograniczenie przerw w dostawach energii, a tym samym poprawienie jakości świadczonych usług, to jeden ze strategicznych celów Grupy Kapitałowej PGE. Tylko w tym roku wartość projektów w ramach szeroko rozumianej modernizacji sieci przekroczy 1,5 mld zł, a zgodnie ze strategią biznesową Grupy do 2020 r. na ten cel przeznaczymy ponad 12 mld zł – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W pierwszym półroczu 2015 r. PGE Dystrybucja zainwestowała blisko 540 mln zł w realizację zadań wynikających z podstawowych jej obowiązków jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz wzrost możliwości dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to zwiększenie wydatków inwestycyjnych na ten cel o 65 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.

Czytaj cały artykuł – PGE – modernizacja sieci