Skip to main content

PGE wybuduje pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce


PGE wybuduje pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce

16 listopada 2015
PGE wybuduje pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce

W Warszawie i Poznaniu wskutek zainicjowanej współpracy pomiędzy PGE oraz Instytutem Transportu Samochodowego powstaną dwie demonstracyjne stacje tankowania wodoru (HRS) dla samochodów osobowych i autobusów – poinformowała PGE.

Projekt, do którego przystąpiła PGE, jest kontynuacją szerszego, europejskiego projektu HIT – 2 – Corridors, którego stroną jest Instytut Transportu Samochodowego. Celem HIT – 2 – Corridors jest stworzenie oraz późniejsza integracja europejskiej sieci infrastrukturalnej służącej wykorzystaniu wodoru jako paliwa w transporcie drogowym i tym samym popularyzacja długodystansowych podróży samochodami osobowymi wykorzystującymi ogniwa paliwowe.

Wyniki projektu będą analizowane i upowszechniane w krajach europejskich, a jednym z elementów promujących efekty ich pracy będą przejazdy samochodami zasilanymi wodorem na trasach, wzdłuż których rozmieszczone będą stacje tankowania tego paliwa. Podpisując list intencyjny z ITS Grupa PGE zaangażowała się we współpracę mającą na celu ustawienie dwóch takich demonstracyjnych stacji w Polsce. Na miejsce stacji tankowania wodorem wybrano Warszawę i Poznań, czyli miasta mieszczące się w korytarzu transportowym TEN-T, który łączy kraje bałtyckie z Europą Zachodnią (zgodnie z ustaleniami polskiej części projektu HIT-2-Corridors).

– Dziś trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić, która z alternatywnych technologii zasilania pojazdów okaże się technologią przyszłości, dlatego PGE analizuje i jest zainteresowana zdobywaniem doświadczeń zarówno jeśli chodzi o napędzanie pojazdów energią elektryczną, jak i wodorem wykorzystywanym w ogniwach paliwowych do wytworzenia energii napędzającej silnik elektryczny – powiedział Marek Woszczyk, prezes PGE.

PGE wskazuje, że zasilanie samochodów wodorem na obecnym etapie rozwoju wydaje się mieć szereg zalet – przede wszystkim pojazdem zatankowanym wodorem przejechać można nawet 600 km, czyli zdecydowanie więcej niż samochodem elektrycznym, a samo tankowanie trwa bardzo krótko, nie przekraczając kilku minut.

– Uwzględniając ponadto fakt, że wodór możemy pozyskać w procesie elektrolizy w naszych elektrowniach, docelowo tych opartych o odnawialne źródła energii, ta technologia napędzania pojazdów jest dla nas szczególnie interesująca – powiedział Marek Woszczyk.

Grupa PGE umieściła innowacyjność w centralnym miejscu opublikowanej w zeszłym roku strategii biznesowej na lata 2014-2020. Zgodnie z jej założeniami do 2020 roku PGE planuje przeznaczyć min. 1,5 proc. skonsolidowanego zysku netto rocznie na działalność badawczo-rozwojową, korzystając jednocześnie ze źródeł pomocy publicznej – zarówno na poziomie polskim, jak i Unii Europejskiej.