Skip to main content

Remigiusz Nowakowski zastąpił Jerzego Kurellę na stanowisku prezesa Tauronu


Remigiusz Nowakowski zastąpił Jerzego Kurellę na stanowisku prezesa Tauronu

8 grudnia 2015
Remigiusz Nowakowski zastąpił Jerzego Kurellę na stanowisku prezesa Tauronu

Rada nadzorcza Tauronu w wtorek 8 grudnia 2015 roku odwołała 4 osoby z zarządu spółki w tym prezesa Jerzego Kurellę. Nowym prezesem został Remigiusz Nowakowski. 

Remigiusz Nowakowski był w latach 2006-2008 związany ze spółką Tauron, pełnił wówczas funkcję wiceprezesa Tauronu. Po odejściu w 2008 r. związał się z kolejną energetyczną spółką – Fortum. Zmiany w ostatnich miesiącach następują dość szybko, albowiem ponad miesiąc temu a dokłądnie 24 listopada br. minister skarbu powołał go do rady nadzorczej Orlenu.

Jerzy Kurella był związwany z Tauronem od 1 października br.  Tego dnia stanowisko stracił poprzedni prezes Dariusz Lubera. Z funkcji w zarządzie zrezygnowali też wówczas wiceprezes ds. handlowych. Stanisław Tokarski i wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki.

Wraz z Jerzym Kurellą, 1 października rada nadzorcza Tauronu powołała na stanowiska wiceprezesów Henryka Borczyka i Michała Gramatykę, a 10 października – Annę Striżyk i Piotra Kołodzieja.

Obecne zmiany w zarządzie Tauronu poprzedziła dokonana przez ministra skarbu wymiana członków rady nadzorczej. 3 grudnia minister skarbu odwołał z rady nadzorczej Grzegorza Barszcza, Piotra Ciacha, Katarzynę Kosińską oraz Jarosława Zagórowskiego (wszyscy zostali powołani tam w sierpniu br.), powołując w ich miejsce Annę Biesialską, Michała Czarnika, Annę Mańk oraz Wojciecha Myśleckiego. Prócz nich w RN Tauronu zasiadają obecnie Beata Chłodzińska (przewodnicząca rady), Maciej Koński, Leszek Koziorowski i Jacek Szyke.

We wtorek nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Tauronu przegłosowało rozszerzenie składu rady nadzorczej koncernu – do dziewięciu osób. W kolejnym głosowaniu akcjonariusze zaakceptowali zaproponowaną przez KGHM kandydaturę Renaty Wiernik-Gizickiej – z dniem 9 grudnia br.

Wcześniej, również we wtorek, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Tauronu nie przegłosowało podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji o wartości 370,6 mln zł. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w pierwotnym wniosku zarządu o zgodę na podwyższenie kapitału, miało to pomóc koncernowi w realizacji wycenionego na około 37 mld zł, znajdującego się w aktualizacji strategii spółki, programu inwestycyjnego na lata 2014-23.

B. prezes Tauronu ocenił po głosowaniu, że brak zgody akcjonariuszy na podwyższenie kapitału, nie jest dla spółki „żadną przeszkodą”. Przypomniał m.in., że koncern zawarł 24 listopada z grupą banków umowy, na podstawie których ustanowiony został program emisji obligacji z gwarantowanym objęciem o wartości 6,27 mld zł. Wcześniej przedstawiciele zarządu Tauronu akcentowali, że planowane podwyższenie kapitału nie wiąże się ze sprawą ew. zakupu kopalni Brzeszcze, a Tauron zainwestuje w ten zakład nawet bez zgody akcjonariuszy na emisję akcji.

Według wcześniejszych komunikatów obok programu emisji obligacji z gwarantowanym objęciem przez banki Tauron korzysta m.in. z rynkowego programu emisji obligacji, a także finansowania udostępnionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (20 listopada spółka podpisała z BGK aneks do programu emisji obligacji zwiększający kwotę gwarantowaną przez BGK o 400 mln zł – do łącznej kwoty programu wynoszącej 1,7 mld zł). W finansowanie koncernu zaangażowany jest również Europejski Bank Inwestycyjny.

Grupa Tauron jest jedną z największych firm w Polsce. Jej kapitał własny wynosi ok. 20 miliardów zł. Jest też największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących Taurona obejmują 18,3 proc. powierzchni Polski. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km kw., za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych.

Spółki skupione w grupie Tauron sprzedają około 38,6 TWh energii elektrycznej (w 2014 r.) do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego oraz osiąga 5 proc. wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Jest też drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w grupie w 2014 r. to około 4,8 GW. Tauron to także największy dostawca ciepła na Górnym Śląsku.

 

Czytaj również: Andrzej Wilamowski Elektrix – pulsenergii.pl/andrzej-wilamowski-elektrix-wzrost-ingerencji-panstwa-w-handel-zrodlami-energii/