Skip to main content

Wpływ sztucznej inteligencji na sektor energetyczny. Wykorzystanie AI w przemyśle energetycznym


Wpływ sztucznej inteligencji na sektor energetyczny. Wykorzystanie AI w przemyśle energetycznym

15 listopada 2023

Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej popularna w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w sektorze energetycznym. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje system sztucznej inteligencji jako „system oparty na koncepcji maszyny, która może wpływać na środowisko, formułując zalecenia, przewidywania lub decyzje dotyczące zadanego zestawu celów”. Przemysł energetyczny jest jednym z sektorów, w których wykorzystuje się potencjał sztucznej inteligencji.

Korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji w energetyce

Raport „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027” wskazuje, że wdrożenie sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym może przynieść wiele korzyści. Wśród priorytetowych sektorów, które mogą czerpać największe korzyści z AI, wymienia się przemysł, medycynę, transport, logistykę oraz energetykę. Wdrożenie sztucznej inteligencji w tych sektorach może przyczynić się do wzrostu PKB o około 1,47%. Dodatkowo, w przypadku pozostałych sektorów, korzyści te mogą wynieść około 1,18% PKB.

Praktyczne zastosowanie AI w sektorze energetycznym

Przedsiębiorstwa energetyczne, takie jak TAURON Polska Energia i PGE Polska Grupa Energetyczna, wykorzystują sztuczną inteligencję w różnych projektach rozwojowych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w TAURON Polska Energia

TAURON Polska Energia jest jednym z przedsiębiorstw energetycznych, które aktywnie wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich projektach. Spółka wprowadziła system Wirtualnego Agenta, który wspomaga proces przyjmowania i rejestracji zgłoszeń dotyczących awarii sieci energetycznej. Dzięki temu systemowi, TAURON zwiększył efektywność procesu przyjmowania zgłoszeń telefonicznych. Kolejnym projektem jest system ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, który uwzględnia nagłe zmiany pogody. Przy wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy i zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych, system ten ma umożliwić prognozowanie produkcji energii w zakresie od 2 do 6 godzin.

Zastosowanie AI w PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak system Lerta Energy Intelligence. Ten system jest przeznaczony głównie dla firm zarządzających budynkami przemysłowymi, biurowymi, hotelowymi, szpitalnymi oraz handlowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów, system umożliwia przewidywanie i optymalizację zużycia energii elektrycznej.

Wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w energetyce

Wraz z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym pojawiają się również pewne wyzwania. Jednym z głównych wyzwań jest zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przykładowo, system ChatGPT, działający na 10 tysiącach procesorów NVIDIA, zużywa aż 1287 megawatogodzin energii elektrycznej. Emisja CO2 związana z jego działaniem odpowiada rocznej emisji ponad 120 samochodów zasilanych benzyną. W przyszłości, zapotrzebowanie na energię ze strony narzędzi AI może przekroczyć zużycie generowane przez niektóre mniejsze kraje. Przewiduje się, że w 2027 roku do zasilenia AI będzie potrzeba od 85 do 134 terawatogodzin energii rocznie.

Konieczność chłodzenia i zużycie wody

Kolejnym wyzwaniem związanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w energetyce jest konieczność chłodzenia serwerowni. Te potężne centra danych, obsługujące systemy AI, generują dużo ciepła i wymagają skutecznego chłodzenia. Aby to osiągnąć, potrzebna jest woda, co wzbudza zaniepokojenie ekologów. Firma Microsoft ujawniła, że inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji spowodowały wzrost zużycia wody o 34% w latach 2021-2022. Szkolenie ChatGPT-3 samo w sobie pochłonęło aż 700 tysięcy litrów wody. Szacuje się, że rozmowa bota z użytkownikiem, który zadaje 25-50 pytań, powoduje zużycie systemu sztucznej inteligencji na poziomie 500 ml wody.

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w sektorze energetycznym, przynosząc wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, minimalizowanie skutków wahań produkcji energii czy optymalizacja zużycia energii elektrycznej. Jednakże, rozwój AI w energetyce wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak zapotrzebowanie na energię elektryczną i konieczność chłodzenia serwerowni, które może prowadzić do wzrostu zużycia wody. Warto zwracać uwagę na te czynniki i dążyć do rozwiązań, które pozwolą na wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w sposób zrównoważony i efektywny.