Skip to main content

COP21

Konferencja dotycząca zmian klimatycznych która odbędzie się w Paryżu między 30 listopada a 11 gudnia w Parku ekspozycji Paris Le Bourget. Uwieńczeniem szczytu ma być międzynarodowy traktat zapobiegający dalszemu ocieplaniu klimatu.