Skip to main content

Thierry Doucerain

osd operator sieci dystrybucyjnych edf

Thierry Doucerain  – Prezes EDF Polska

Thierry Doucerain jest absolwentem Ecole Nationale Supérieure des Mines w Nancy. Swoją karierę rozpoczął w 1978 roku w EDF, jako inżynier Wydziału Inżynierii i Budownictwa. W latach 1984-1990 pracował jako inżynier budownictwa lądowego w różnych elektrowniach jądrowych. W latach 1990-1998 zajmował stanowiska kierownicze w Wydziale Inżynierii Cieplnej, gdzie był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe i kogeneracyjne. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Głównego Kierownika Projektu i był odpowiedzialny za projekty inwestycyjne EDF we Francji i za granicą. W latach 2002-2005 był Zastępcą Dyrektora Wydziału Inżynierii Cieplnej i był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe w Chinach, Egipcie, Wietnamie, Meksyku i Wielkiej Brytanii. W latach 2006-2012 był Dyrektorem Zarządzającym Wydziału Inżynierii Cieplnej. W 2012 roku dołączył do EDF Polska jako Dyrektor Projektu, a następnie jako Dyrektor Inwestycyjny. 
W 2014 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu EDF Polska S.A.