Skip to main content

RWE

osd operator sieci dystrybucyjnych rwe

Filip Thon – Prezes RWE

Filip Thon jest Członkiem Zarządu RWE Retail, odpowiedzialnej za międzynarodową działalność handlową Grupy RWE, obejmującą kreowanie i wdrażanie strategii sprzedaży. Jest również Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za działalność handlową i sieci energetyczne w RWE East, spółce zarządzającej biznesem koncernu m. in. w Czechach, Polsce, Słowacji, Turcji i na Węgrzech. Od 2008 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu RWE Polska. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej RWE Česká Republika w Czechach; nadzoruje również rozwój działalności biznesowej RWE w Turcji. Filip Thon pracuje w RWE od 2004 roku. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu RWE Polska był Wiceprezesem Zarządu RWE Transgas w Czechach – jednej z wiodących firm Grupy RWE, gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelem gazu ziemnego RWE w Czechach przynoszącego ponad 3 miliardy euro przychodów ze sprzedaży ponad 90 TWh gazu ziemnego. Filip Thon uzyskał tytuł inżyniera na Uniwersytecie Technologii Chemicznych w Pradze i tytuł doktora w zakresie energetyki na Politechnice Ostrawskiej w Czechach.