Skip to main content

Tag: Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej

Ministerstwo Gospodarki powołało Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej

Zapewnienie kontynuacji rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz powodzenia systemu wsparcia dla sektora energetyki odnawialnej, bazującego na systemie aukcyjnym, to głównie zadania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Spółka została powołana 9 października 2015 r. w Warszawie.

Czytaj dalej